Firmada işler arzu edildiği gibi gitmediğinde, karlılıklar azalmaya başladığında, satışlar düşmeye veya bir türlü artmadığında firmanın rekabet gücünde bir düşme olduğu veya firma ürün-hizmetlerinin yaşam eğrisinin durgunluk veya düşme eğilimine girmiş olabileceği düşünülmelidir.

Müşteri memnuniyetini ölçen firmalarda sonuçlar önemlidir. Memnun olan müşterilerin memnun olmayanlara oranı azalmamalı, memnuniyetsiz müşterilerin sayıları artmamalıdır.

Bakınız : Kurumsal Yeniden Yapılanma, Yapılandırma

İş Dönüşümü Nedir

Çok sık personel değiştirilen işletmelerde de aynı durum söz konusudur. Özellikle satış birimlerinde sıkça personel değişikliği olmaya başladığında firmanın iş modelinin test edilmesi gerekebilir.

İş modeli Bakınız Wikipedia zamanla bozulmuş ve firma piyasalardaki gelişmelere uyum sağlayamamış olabilir.

Başarılı işletmeler başarılı ve ünlü isimler yaratırlar ancak başarısız iş modelleri başarılı kişileri dahi başarısızlığa sürükleyebilirler.

Böyle durumlarda firmaya kurumsal iş dönüşümü (Turnaround Management) yapılması gerekir.

“Kurumsal İş Dönüşümü”; firma sahipleri veya yöneticileri tarafından yapıldığında başarılı olamamaktadır. Firma sahiplerinin sektör bilgisi kendileri için önemli bir ön yargı halindedir. Firma yöneticilerinin ise politik hesapları değişimin en büyük düşmanıdır. Bakınız Özhan Atalay

Değişim isteyen firma, bazı zorluklarla karşı karşıya kalır ki bunlar; işten çıkarma, masraf kısma, alışılagelmiş uygulamaları değiştirme, personeli daha efektif veya farklı çalışmaya teşvik etme gibi iş motivasyonunu bozucu durumlardır.

Mevcut yöneticiler bu riskleri göz önüne haklı olarak alamazlar. İşe muhtaç olmaları ve personel ve ortakların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışmaları sebebi ile politik davranır,  söylenmesi gereken pek çok şeyi söyleyemez, alınması gereken pek çok kararı da alamazlar.

Bir İş Dönüşümü Danışmanı ; firmada geçici yönetici olarak çalıştığının bilincindedir. Onun; firmanıza geliş sebebi, o güne kadar yerleşmiş süreçleri hızlı ve etkili bir şekilde değiştirebilme, işlerini bitirip ayrılabilme güç ve cesaretidir. Onun motivasyonu işletmede sağladığı verim artışı ve buna paralel olarak kazandığı bedel olacaktır.

Bir değişim yöneticisi, yaptıkları ile hem alttan hem de üstten acımasızca eleştiri alabilir, engellenebilir, saldırıya dahi uğrayabilir. Sonuçta hiçbir şeyi başaramama riski de vardır. İşi sadece teknik değildir. Bu ve bunun gibi nedenlerle yapılması kolay bir şey değildir.

İş dönüşümü aşağıdaki on aşamayı içerir;

  • Pazar Analizi (ilgili Pazar – relevant market)
  • Segment – Kanal Yapısının incelenmesi, rakip ürünler, rakip tedarikçiler fiyatlar
  • SWOT Analizi
  • Fiyat yapısının test edilmesi
  • Üretim – Satış maliyetlerinin test edilmesi
  • Stoklar, alacaklar, borçlar, var ise dış kaynakların verimliliğinin test edilmesi
  • Anahtar raporlar, yönetim raporlama sisteminin gözden geçirilmesi
  • Süreçlerin incelenmesi
  • Tüm birimlerdeki verimin incelenerek gelişmeye açık kalemlerin bulunması, dijital dönüşüm
  • Firma ilgili pazarının sınırlarının genişletilerek yeni ürünler, yeni müşteri kaynakları ile karlı büyüme sağlanması

İş Dönüşümü Nedir

İş Dönüşümü Nedir ? Bakınız Wikipedia