1. Turnaround Management adlı İngilizce orijinalinden Türkçe ’ye çevrilmiş bir kavram olan “Kurumsal Dönüşüm” ; bir firmanın iş modelinin incelenerek firmanın kurulurken yarattığı vizyon ve misyona artık uymayan yerlerinin tespit edilmesi ve değişen şartlara yeniden uyarlanması işlemidir.

Kurumsal dönüşüm; bir firmanın tüm fonksiyonlarını etkileyebilir. Satışlardaki bir problemi incelerken altında bir satın alma problemi veya motivasyonunu yitirmiş pasif öfkeye sahip bir yönetici ile karşılaşabilirsiniz. Teknoloji kullanımından insan kaynaklarına, imalat optimizasyonundan lojistik zincirinin yapısına kadar tüm alanları gözden geçirmeniz ve değişiklikler yapmanız gerekebilir.

Tüm bu aşamalarda işletmenin vizyon ve misyonuna, yani varoluş sebebine odaklanılır. Firma neden vardır, müşterilerine ne tür bir fayda sunmaktadır, bu faydanın karşılığında istediği bedel gerçekçi midir yoksa şartlar değişmiş midir ?

Kurumsal dönüşüm yani yeniden yapılanma ihtiyacı olan firmalarda her gün kendini başka seviyede gösteren bir problem vardır. Görünen ilk problem karlılık azalmasıdır. Firmada bir şekilde verim düşmüştür, eski dönemler ile kıyaslandığında verim ve kar azalması net bir biçimde kendini göstermektedir.

Ancak büyük bir firmada genellikle tek değil birbiri üzerine biriken ve birbirinin üstünü örten değişik katmanlardaki başka problemler söz konusudur. Bu nedenler tespit edildikten sonra firmanın iş modeli yeni bakış açısına göre değiştirilir. Buna kurumsal dönüşüm diyoruz. Kurumsal dönüşümü bir “dönüşüm yöneticisi” firma veya kişi gerçekleştirebiliyor. Ciddi tecrübe gerektiren ve riskli bir alandır. Sanıyorum kişiliğime çok yakın bulduğum için hep ilgimi çekti ve gerek yönetici olarak çalıştığım firmalarda gerekse sonra danışmanlık yaptığım yerlerde karşıma kurumsal dönüşüm ihtiyacı çıktı ve bana bu konuda ciddi bir tecrübe kazandırdı. Bakınız Bir Kurumsal Dönüşüm Yöneticisi;  genellikle o iş için aranan özelliklerin çok daha üzerinde yeterliliklere sahip olduğundan dolayı işi ve sektörü uzun uzadıya öğrenmek zorunda kalmadan derhal önlemler almaya başlayabilir. Bu konuda çalışan uluslararası boyutlarda McKinsey & Company, Boston Consulting Group,  Bain & Company  gibi firmalar var, ayrıca AC Nielsen pazar araştırması ve optimizasyonu konusunda hizmetler veriyor. Accenture ve  audit kökenli Ernst Young da benzer hizmetleri veriyorlar ancak istenen ücretleri tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Bu konularda kişisel olarak çalışan kimseye denk gelmediğimi söylesem yanlış olmaz. Kendilerini Yönetim Danışmanı olarak niteleyen ve değişik alanlarda uzmanlaşmış pek çok danışman da var, hatta Yönetim Danışmanlığı Derneği şeklinde bir dernekte var ancak hemen hepsi belirli bir uzmanlık konusunda hizmet veriyorlar Bakınız Yönetim Danışmanlığı Nedir “yeniden yapılanma” ve “kurumsal  dönüşüm” son derece derin bilgi gerektiren ve bir firmanın tüm fonksiyonlarına aynı anda hakim olmayı gerektiren bir alan olduğundan bu alanda çalışan kişi sayısının sınırlı olduğunu söyleyebilirim.

kurumsal dönüşüm nedir

Kurumsal Dönüşüm”  ihtiyacı olduğu düşünülen bir firmada en önemli şey karlılık azalması demiştik, karlılığı azalan firmada bakılması gereken diğer alanlar şunlardır

Karlılığı azalan firmada bakılması gereken dokuz alan ;

  1. Yeni müşteriler geliyor mu, yeni ürünlerin satışları iyi gidiyor mu yoksa hala eski temel ürünlerin satış gücü mü firmayı yönetiyor
  2. Satılan malın maliyeti geçmiş yıllarla kıyaslandığında artış gösteriyor mu
  3. Genel giderlerin ciroya oranında artış var mı
  4. Alacakların ve stokların yaşında bir yükselme var mı ?
  5. Finans maliyeti oranında artış görünüyor mu ?
  6. Personel dönüşüm oranı (işten çıkanların oranı) çok yüksek veya çok düşük mü
  7. Verilen teklif adetlerinde bir azalma var mı, eğer yok ise kazanılan işlerin oranında bir azalma var mı
  8. Satışlarını hızla arttıran ve hızla büyüyen bir rakip veya rakipler var mı ?
  9. Üretim yapıyorsak kapasite kullanımında düşme var mı ?

Bu soruların cevaplarına göre hangi alanlara yoğunlaşılacağı ortaya çıkar. Bunların tamamının olduğu yerde bir öncelik sıralaması yapılarak hepsi aynı anda çalışılmalıdır. Kurumsal Dönüşüm ihtiyacınız olduğunda bizlerle temas kurmaktan çekinmeyiniz Kurumsal Dönüşüm ‘ün satışlara yönlenmesi gereken durumdaki senaryoları anlattığım “Müşterisini Yaratan Satıcı” adlı kitabımı incelemenizi tavsiye ederim. Müşterisini Yaratan Satıcı