Bir firmanın daha iyi ve verimli yönetilebilmesi firma içindeki kaynaklarla sağlanamadığında, bu işlerin bir dış göz ile incelenmesi gerektiğinde Yönetim Danışmanlığı hizmeti söz konusudur.

Yönetim danışmanlığı; organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesine, her konuda performansını arttırabilmesine, veya yeni bir proje, yeni bir tesis, yeni bir ülkede yapılanma, yeni bir alanda yapılanma türünde geçici ancak yoğun tecrübe ve bilgi gerektiren ihtiyaçlar çıktığında firmaya dışarıdan geçici katkılar sağlar.

Yönetim Danışmanı; genellikte işletmede direkt olarak görünmeyen problemleri bularak çözüm adımlarını önermeye odaklıdır. Ancak bazen uygulama adımları da bir fiil takip edilebilir, geçici yönetim (interim management) ile yeni düzen oturtulana kadar tüm adımların günlük işlere karışmadan doğru atılması sağlanır ki ben çoğunlukla yürütme fazını da üstlenmekten imtina etmiyorum. Bu şekilde alınan kararların doğruluğunu da  zaman içinde test ederek güncelleme şansımız oluyor.

Bazı durumlarda sorunlar ve alınması gereken önlemler  firma tarafından tespit edilmiş ancak yeni düzeni uygulamaya alacak birileri firma içinde bulunmamakta,  ya da geçici dönemsel işler için firma yeni bir kadro açmak istememektedir. Böyle durumlarda da yönetim danışmanına ihtiyaç duyulur. Bu konuya geçici yöneticilik (interim management) de deniliyor.

yönetim danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı genellikle “İş Danışmanlığı” ile karıştırılmaktadır. İngilizce’de “Business Consultancy” olarak geçen ancak Türkçe’de pek kullanılmayan bu sıfat; bir organizasyonun tek bir aşamasında dışarıdan yardım sağlanması hizmetidir. Örneğin firmanın İnsan Kaynakları, Mali İşler, Hukuk, Satış, PR, İşe alım hizmetleri, Eğitim, IT ve benzeri diğer fonksiyonlarında ihtiyacı olan türde danışmanlık hizmetlerini dünyada “Yönetim Danışmanlığı” değil “İş Danışmanlığı” olarak nitelendiriliyor. İş danışmanlığı hizmetlerinin tamamı yoğun uzmanlık bilgisi gerektirmektedir.

Yönetim Danışmanları ise tek bir fonksiyonda değil işletmenin bütününe odaklanırlar. Bir kurumun hedeflerine ulaşmasının önündeki engelleri belirleyerek bunları aşmasını sağlayacak önlemler geliştirirler. O aşamada işin büyüklüğüne ve ihtiyacına göre alanlarında uzman olan “İş Danışmanları” ndan da sıklıkla yararlanırlar.

Yönetim danışmanlığı; işletmenin günlük operasyonel yönetimi sorumluluğunun dışında ek ve geçici hizmetler sunma işidir. Sunulan hizmetler; firmanın dışarıya karşı olan hukuki yükümlülüklerine etki etmez, iç yöneticilerin yerini alacak hizmetler üretmezler. Yönetim Danışmanları, hizmet sundukları organizasyonun kalıcı bir parçası haline gelmezler.

1900 lü yıllarda ABD li Arthur D. Little ile başlayan yönetim danışmanlığı işi ABD de çok büyük bir sektör haline gelmiş olup kabaca 375 Milyar USD’lik  yıllık büyüklüğe ulaşmıştır Kaynak Statista

Böyle devasa bir sektörün Türkiye’de neden bu kadar küçük kaldığını düşünürsek benim şahsi tecrübelerimden gördüğüm yanlış bakış açıları aşağıdaki gibidir

Yönetim Danışmanlığının Türkiye’de Hak Ettiği İlgiyi Görmemesinin Nedenleri;

  • Bizim sektörü bizden başka kimse daha iyi bilemez
  • Bizim işimizi bizden daha iyi kimse bilemez
  • Bizim işimiz başkasınınkine benzemez
  • Yapılabilecek bir şey olsaydı çoktan yapmıştık zaten, konuyu hiç bilmeyen kişi bize yardımcı olamaz
  • Bu sektör kurumsallaşamaz
  • İstenen ücret genel müdüre ödenenden fazla

Bunun yanı sıra genelde aile işletmelerinde çocuklar ve baba arasında veya büyük ile küçük kardeş arasında sorun çıkmakta, bir taraf yönetim danışmanının yaptığı işleri desteklerken diğer taraf küçümseyerek bir sorun çıkartabilmektedir.
Bakınız : Yönetim Danışmanı Nedir ? , Yönetim Danışmanı Ne İş Yapar ? 

Bakınız : Kurumsal Yeniden Yapılanma