İş Yaşamında Pasif Agresif Davranışlar (Gizli Öfke) Öfke sorunu yaşayan birçok insanın bilinçaltında anne, baba veya başka bir otorite figürünün geçmişte kendisini kontrol altında tutması ve belirli bir kalıba sokmaya...