Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı Hakkında Yönetmelik 2007/60/EC AB Taşkın Direktifi esas alınarak 12 Mayıs 2016 Tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı /Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak resmi gazetede...