Stok tutmak, imalatta veya satışta kullanılan mal ve malzemelerin, imalat/satış hızına uygun akışını temin etmek için kullanılan bir iş tekniğidir. Stok, benzin deposunun rezervi gibidir. Elektrik gittiğinde, sistemin devam etmesini...