İş modeli oturmuş bir firmada firmanın; kendisini idare eden kişilerin varlığından ayrışarak işleri kendi kendi kendine idare etme sürecidir. Diğer bir deyiş ile işletme kendisini kuran ve yöneten kişilerden bağımsız...