BDDK, 7 Nisan 2021 de yayınlamış olduğu tebliğde tasarruf finansman şirketlerine 12 Mart ile 7 Nisan arasında yeni yasaya uyum için süre vermişti. Buna göre 100 er milyon TL sermaye ve diğer şartları karşılayabilen sadece üç tanesi tanesi izin alabilmiş durumda. 6 tanesi birleşme şartıyla geçici kabul aldılar, 8 tanesi iradi tasfiye, 21 tanesi direkt tasfiye sürecine alındılar. Yani toplam 35 firmadan lisans alabilen sayısı % 10 bile değil.

Aynı tebliğde BDDK; tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı konusunda da uyarıda bulunmuştu. Bankalardaki paraların 150.000 TL ye kadar olan kısmı devlet garantisi altında ancak tasarruf finansman şirketlerine ödenen paralar hiçbir güvenceye tabi değil.

Şimdi ne olacak ?

Tasfiyesine karar verilen 21 firmanın mal varlıkları satışa çıkartılacak. Bunlar da genelde satarken para etmeyecek eşya, dekorasyon vs, belki birkaç tane araç türünde aktifler olacak. Firmanın alacakları tahsil edilecek, önce kamu borçları (Vergi, SSK) ödenecek, kalan kısım varsa personel, tedarikçiler, kampanya katılımcıları arasında tasfiye kurulu bir öncelik listesi yaparak alacaklıları belirleyecek.

Bu firmalar TTK hükümlerine göre sermayeleri kadar borçlarından sorumlular. Yani alacakların borçları karşılamadığı durumda ne yazıkki alacaklılar için yapılabilecek hiçbir şey bulunmuyor, para verdiğiniz firma temerrüde düşmüş kabul edilerek iflas ettiriliyor.

Ortakların firmaya ödenmemiş sermaye, şahsi borçları veya ortak oldukları firmalara çektikleri paralar varsa ortakların şahsi varlıklarına bu tutarlar kadar el konulabilecek

İradi tasfiyesine karar verilen 8 firma ise yeni müşteri edinmeden faaliyetlerini devam ettirecek ve mevcut kampanyalar bittiğinde tasfiye edilecekler. Bu firmaların genel giderlerini nasıl karşılayabilecekleri ise en büyük soru işareti, çünkü peşin toplanan işlem bedelleri (komisyonlar) firmada karşılık ayrılmadan o yılın gelirine kaydedilerek çoktan kullanıldılar bile !

Bu tür firmalarda parası olanların bilmesi gerekenler ise şu an için şu şekilde;

Eğer iradi tasfiyerine karar verilen 8 firmadan birindeyseniz, ödemelerinizi devam ettireceksiniz ancak yine de BDDK dan konu ile ilgili yeni bir tebliğ çıkana kadar beklemede kalmanızda yarar var.

Eğer, tasfiyesine karar verilen 21 firmadan bir tanesindeyseniz, öncelikle ödemelerinizi yeni bir açıklama yapılana kadar durdurun.

  • Tasfiye komisyonu bir duyuru yaparak alacaklıların komisyona başvurmalarını isteyecek, bu duyuruyu takip ederek evraklarınız ile birlikte firma merkezine başvuru yapmalısınız.
  • Sadece kampanya katıımcıları değil tüm alacaklı personel ve tedarikçiler de ellerindeki ispat edici evraklar ile başvuru yapmalılar.
  • Bu firmaların size borcunu ödeyebilecek maddi imkanları maalesef yok, zaten bu nedenle tasfiye edildiler, pek umutlanmayın. Bu firmalarda toplanan rakamların bir kısmı şirketin genel giderleri, şube masrafları, reklam giderleri ve kurucularının şahsi zenginliklerini karşılamak için kullanıldı bu nedenle alacaklar borçları karşılabilecek halde değil.
  • Sizlerden bu güne kadar geciktirdiğiniz borçlar varsa bunların ödenmesi istenecektir. Vadesi gelmemiş senetli veya sözleşmeli ödemeleriniz fesih edilecek,  önümüzdeki ayların ödemelerini artık yapmayacaksınız.
  • Teslimatı yapılmış olan kişilerden borçlarını defaen kapatmaları istenecektir, bu konuda yeni tebliğler mutaka çıkacaktır beklemede kalın.
  • Bu güne kadar teslimatı yapılmış araç veya konutlar her ne kadar tapu/ruhsat kaydı da olsa ipotekli/hacizli ve içinde oldukları kampanya grubunun ortak malıdır. Bu mallar satılarak tüm alacaklılara bölüştürülebilir. Şöyle bir örnek vererek izah edeyim, diyelim 180 aylık bir kampanyada yer alıyordunuz, firma tasfiye sürecine sokulduğunda 30 kişiye teslimat yapılmış, 150 kişi ise henüz teslimat alamamış olsun. Bu 30 kişinin mallarının 1/180 i esasında size ait. Bu nedenle bu mallar tasfiye yetkililerince satılarak kalan borçlulara bölüştürülecek veya tasfiye komisyonu bir karar alarak bu kişilere kalan borçlarını hemen kapatmalarını isteyerek sizlere ödenmek üzere tasfiye hesaplarına yatırtacak.
  • Gurupların sayısını tamamlamak için sektörde joker tabir edilen olmayan kişilerin durumu, gruptan başka bir gruba kayanların durumu gibi teknik sorunların da süreç içinde çözülmesi gerekiyor
  • Ödediğiniz işlem bedelinin (komisyon) kalan kıst kısmını da alacak yazdıracak şekilde tasfiye komisyonuna başvurmanızda yarar var çünkü ödemiş olduğunuz işlem bedeli tüm kampanya süresi için geçerli idi.

Herkese geçmiş olsun ve bir daha bu acılar yaşanmasın