Liderlik ve Yöneticilik Eğitim Seminerleri

.  Yönetici Gözünden Önemli 37 Satış Kuralı (3 Saat)

. Profesyonel Satın almacının Karşısındaki Satıcı (Yarım Gün)

. İş Hayatında İnsan Davranışlarının Psikolojisi (1 Gün)

. Bir Liderin Dikkat Etmesi Gereken 29 Önemli Nokta (1 Gün)

. Doygunluğa Ulaşmış Pazarı Büyütme Yöntemleri (1 Gün)

. Dijital Çağda Emlak Avcılığı (2 Gün)

. Dijital Çağda Tüketici Alışkanlıkları Nereye Gitti (Yarım Gün)

Özel Günlerde Konuşmacılık  (Bilgi için Tıklayınız)

kusadasi-2

 

Seminerlerin Amacı

Yöneticilik; bilgi, zeka, teknik beceriler, azim ve kararlılık gerektiren bir disiplin olduğu kadar empati, yatıştırıcılık, ikna, motive etme, hedefe yönlendirme gibi insan psikolojisini içinde bulunduran unsurlardan oluşan zor bir meslektir.

Yönetim kademelerinde yükseldikçe, kişilerin teknik kapasitelerinden öte yönetsel ve davranışsal özellikleri ön plana çıkmaya başlar. Davranışsal özellikler ve başarılı liderlik, insan psikolojisine dayanan unsurlardır. İnsanoğlu bilinçli davranışlardan daha fazla içgüdüsel davranışlar ve tepkiler ile donatılmıştır. Zihnimizi bir Aysberg’ e benzetmek çok mümkün. Zihin,  % 10 bilinç, % 90 bilinçaltımızdan oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar bilinçaltı zihnin, bilinçli zihinden 30.000 kat daha güçlü olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Eğitim, bireyin davranışlarında gerekli olan değişimi kendi arzusu ile oluşturma sürecidir.

Liderlik ve Yöneticilik Eğitim Seminerleri

Hiçbir eğitim kendi başına bir bireyin başarılı olmasını sağlayamaz, ancak başarıya ulaşabilecek kişileri önemli bilgiler ile donatır, bilinçlendirir, yönlendirir ve farkındalık sağlar.

Bu Liderlik ve Yöneticilik Eğitim Semineri nin amacı, görülen ancak anlam verilemeyen insan davranışları hakkında farkındalık yaratmak, bilgileri pekiştirmektir. Amaç, kişinin gerek kendi farkında olmadan yapabileceği, gerekse karşı taraftan görebileceği hatalara karşı kişiyi bilinçlendirmektir.

Kimlerin Katılmasında Yarar Var:

Üst ve orta düzey firma yöneticileri. Teknik birimlerden idari ve yönetim kademelerine geçiş yapmayı hedefleyen kişiler. Daha fazla yükselmek isteyen kişiler, yanında personel çalıştıran ve iş idare eden kişiler.

Katılacakların en az lisans mezunu olmaları önerilmektedir.

 Liderlik ve Yöneticilik Eğitim Seminerleri