Bugün (20 Eylül) açıklanan kararlar, birçok insanı yeterince tatmin etmedi galiba ancak bence hafife alınacak şeyler değiller. Yazım dili oldukça örtülü, yapılan hataları saklamaya çalışır ve bolca reklam koksa da, alınan güzel kararlar var.

Kendime göre anladıklarımı kısaltarak sizlerle paylaşayım;

1-
Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecek deniliyor. Normalde TUFE/TEFE bölü iki yapılırdı ama Tüfe/Tefe arasındaki fark birinden bakarsan %75, diğerinden bakarsan % 43 ü bulunca, kiracıyı korumaya yönelik böyle bir önlem getirildi gibi duruyor !

2-
Suriye kaynaklı jeopolitik riskler ve artan terör saldırılarının etkisiyle güvenlik politikalarının önceliklendirildiği dönemde ekonomide planlanan yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilemediği ifade edildi derken savunma harcamalarına şu dönem oldukça bir bütçe ayrılmak zorunda kaldığımız izah ediliyor

3-
24 Haziran’da yapılan seçimlerle beş yıllık bir siyasi istikrar döneminin başladığı hatırlatılarak, şartların normalleşmeye başladığı belirtilerek artık seçim harcaması yapılmayacağı vurgulanıyor

4-
Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının bozulması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarıyla uluslararası sermaye akımlarının yavaşlatmasının Türkiye’ye sıcak para girişini durdurduğu, bunun da önceden öngörülemediği ve bu sebeple TL’nin değer kaybettiğine işaret ediliyor !

5-
Programda, son dönemde bankaların kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve nakit akışlarında aksama yaşayan şirketlerin sayısının arttığının gözlemlendiği ifade ediliyor

6-
Programda, kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılmasının üzerinde duruluyor

7-
BU ÇOK ÖNEMLİ. İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak deniliyor. Tüm yap-işlet-devret projelerinin finansman modelleri yeniden gözden geçirilecek anlamında bu !

8-
Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınarak vergilendirilecek denilmiş ama muhtemelen web işini kapsayacak, esnafı içine almayacak bir sistemden bahsediyor gibiler

9-
“Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için yapılacak mali bünye değerlendirme çalışmaların sonuçlarına göre gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek, böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek bir politika seti devreye sokulacak” demişler ki bu da güzel bir gelişme kanımca

10-
Ekonominin yabancı tasarruflara bağımlılığını kalıcı olarak azaltacak ve cari açığın milli gelire oranını yüzde 3’ün altına düşürecek ihracat, turizm ve sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temelleri atılacak demişler. Yani sıcak parayı kontrol altına alacağız diyorlar. Umarım yapabilirler

11-
Ekonomi yönetimiyle ilgili kurumlar yeniden yapılandırılacak, liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimiyle kurumlara güven artırılacak, hızlı karar alan, piyasaların ve özel sektörün önünden giden ve özel sektörün önünü açan bir yönetim anlayışı benimsenecek diyorlar, esasında şu andaki eksikliğin ne olduğunu söylemişler. Bu da güzel

12-
Belirlenen her eylemin etki ve maliyet/fayda analizlerini, uygulama takvimini ve performans kriterlerini içeren eylem planları, bütçe yılıyla birlikte uygulamaya konulacak. Denilmiş. Asıl buna bayıldım niye yalan söyleyeyim