Kasım 2020

Yazar Adı: Özhan Atalay
Yayınevi: Karma Kitaplar
Yayın Dizisi: Satış – Pazarlama
Sayfa Sayısı: 160

Fiyatı: 30 TL    

Bu kitabı, tüm beceriler kullanıldığı halde satışların istenen seviyeye gelmediği durumların analiz edilebilmesi amacıyla yazdım.Satışların düşmesi veya bir türlü istenen seviyeye çıkmaması firmada sorun teşkil ettiğinde; satış fonksiyonuna bir kademe daha dışarıdan yaklaşmak gerekir ki o da bir dönüşüm yöneticisinin holistik bakış açısıdır. Sorumlu olduğunuz konudaki bir ürün veya hizmet, artık arzu edilen satış rakamlarına ulaşamıyorsa ne yapılması gerek? O segmentte ürününüze gerçekten ihtiyaç var mı, fiyatı doğru mu, niş bir konuya mı girmişsiniz, eskimiş, yaşam eğrisi dolmuş bir ürünü mü satmaya çalışıyorsunuz, olmayacak bir işin peşinde mi koşuyorsunuz?
Bu kitap; satış yöneticileri başta olmak üzere, ürün ve firma yöneticilerini, iş sahiplerini hedefleyerek onlara ürünlerini geniş açıdan nasıl yargılayabilecekleri konusunda bilgiler veriyor.
Kitabı bitirdiğinizde işiniz ile ilgili test etmeniz gereken pek çok şey bulacağınızdan kuşkum yok.

İÇİNDEKİLER

Giriş
Satınalma yöntemlerinde değişme
Yeni Felsefe Ürün Değil Müşteri Odaklılık
Ürün Değil Arkasındaki Felsefe Satılır
Ürünün Sunduğu Değerlerin Analizi
Pozisyon, Segmentasyon ve Kanal Yapısı
Niş, Tekelleşmiş veya Doymuş Pazarlar
Fiyat Politikasının Test Edilmesi
Ürünün Yaşam Eğrisi
Pazarın ve Satışların Ölçümlenmesi
Markaların Gücü ile Baş Edebilmek
Satışa Yönelik Dijital Pazarlama
Son Söz