Business Consultancy, Turnaround & Restructuring
Dönüşüm Yönetimi Merkezi
  • Turnaround Management
    Yeniden Yapılanma Hizmetleri
  • Efficiency Improvement
    Verimlilik ve Karlılık Artışı
  • Business Transformation
    Pazarlama Stratejileri Yönetimi

Döviz Fiyatlarındaki Yükselişin Konut Fiyatlarına Nasıl Bir Etkisi Olacak

Döviz Sepeti ve TL dengesindeki yukarı doğru oynama, ihracatı daha karlı hale getirirken ithalatı pahalılaştırmakta, ancak ihracatta kullanılan ithal malları ile ihracata giden ithal mallarının da fiyat artış etkisi hesaba alındığında durum daha da karmaşıklaşmaktadır. Özellikle Türkiye’nin ana ithalat kalemlerinin enerji ve petrol ürünleri olduğu düşünülürse,son dönemdeki döviz artışının bir müddet sonra kartopu etkisi ile

Konut Fiyatlarında Balon Var mı Yok mu ?

Pekçok kişinin gündeminde olan bir konu bu. Öyle ya, sadece barınma ihtiyacı değil, yatırım aracı olarak da görülen, emekli ikramiyesi, en kara gün çıkış sigortası olarak bakılan konut fiyatları ya olduğundan yüksek ise veya almayı düşündüğümüz konutun fiyatı düşer ve zarar görürsek ? Öncelikle konut fiyatlarındaki balonun ne olduğu tanımını yapalım. Balon, fiyatların olması gerekenden